ไม้ดอกไม้ประดับ

face-tee.com

พลูด่าง

  • November 3, 2012 11:53 am

พลูด่าง

พลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กในเขตร้อน มีลักษณะของใบสีเหลืองต่างสลับสีเขียวอ่อน ใช้สำหรับปลูกประดับให้เลื้อยขึ้นไปในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยขึ้นตามฝา ผนังเมื่อปลูกลงดินจะมีใบใหญ่กว่าปลูกในกระถาง ลักษณะต้นทั่วๆไปคล้ายพวก lvy คือเป็นไม้เถาพวกใบเท่านั้น ดอกไม่สวยงามเหมือนดอนพวก Arum มีกาบดอก (Spathes ) สีเขียวอ่อนห่อหุ้มเดือยของดอกอีกทีหนึ่งใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลืองนวล พลูด่างเป็นพืชที่มีรากอากาศ และจะเจริญเติบโต เร็วมากเมื่อมัน เจริญเติบโตจนยาวมากเกินไป เราก็ตัดมาชำไว้ในแจกัน หรือขวดมันก็จะเจริฐเติบโตต่อไปได้ พลูด่างเป็นพืชที่ ชอบแสงสว่างถ้านำไปปลูกประดับในห้องหรืออาคารสถานที่จะต้องให้ได้รับแสงสว่างพอสมควร ถ้าแสงไม่พอจะใช้ แสงไฟฟ้าแทนก็ได้ พลูด่าง  ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้  ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจาก ผิวหน้าของดินในกระถาง ดินปลูกที่ใช้สำหรับพลูด่างเป็น ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้ การขยายพันธ์ของพลูด่างก็โดยการตัดต้นหรือตัดยอดมาปักชำ ส่วนการปลูกก็โดยปลูกลงในกระถาง ตั้งประดับที่มีหลักยึด หรือจะปลูกในกระถางแขวน หรือจะปลูกลงในกระถางทรงแคบ หรือปลูกในขวดใส่ปลูกเลี้ยงก็ได้